Ofertes tancades

RESULTAT DE LES PROVES DE SELECCIÓ DE PROMOCIÓ INTERNA PER COBRIR UNA PLAÇA DE TÈCNIC ENCARREGAT D’ABASTAMENT:

Un cop exhaurit el termini de presentació d’al·legacions a la llista provisional, es fa pública la llista definitiva d’aspirants admesos a les proves de selecció: ****544E Es convoca a l’aspirant a la realització de les proves d’aptitud teòrica i pràctica d’acord amb les bases del procés de selecció, el divendres 19 de gener de 2024 […]

OFERTA DE TREBALL – CONVOCATÒRIA INTERNA DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ENCARREGAT D’ABASTAMENT

BASES DE CONVOCATÒRIA INTERNA DE SELECCIÓ DE PERSONAL  Per proveir una plaça de tècnic encarregat d’abastament de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 1) Condicions de la plaça: Contracte Jornada laboral segons el vigent conveni col·lectiu. Categoria d’oficial d’obres i instal·lacions. Sou segons el vigent conveni col·lectiu. En el cas que existeixi més […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2023

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES. Resultats finals de les proves de selecció: NIF PROVA (20) CURS ESP O EXP GIS SIG (1,5) CURS O EXP. BBDD POSTGIS (1,5) EXP. RECURS PREV (0,5) EXP.  OBRA  (0,5) RE DAC CIÓ DE PRO JEC TES (1,5) SW […]

RESULTATS I CONVOCATÒRIA DE LES ENTREVISTES PER A LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Resultats de les proves d’aptitud teòrica sobre el nivell de coneixements realitzades el dia 13 de setembre i convocatòria de les entrevistes personals:   RESULTAT PROVA TEÒRICA *****452E 10,50 *****405X 10,00 *****255Y NO PRESENTAT Els aspirants APTES queden convocats a les entrevistes personals el dia 25 de setembre que es realitzaran d’acord amb el següent […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 4 D’AGOST DE 2023

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

RESULTAT FINAL DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI D’ABASTAMENT

Resultats finals de les proves de selecció: NIF MÈRITS PROVA 1 PROVA 2 ENTREVISTA (10) TOTAL *****459T 2,8 8,2 7 9 27 *****724T   7,15 7 NP NO APTE *****171X 0 8,3 9 6 23,3 *****031Y 3,6 9,5 9,5 8 30,6 *****553R 2,4 8,75 9,5 6 26,65 Per la cobertura de la plaça es proposarà […]

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS/ES A LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Llista definitiva d’aspirants admesos a les proves de selecció: *****452E *****405X *****255Y Es convoca a tots els aspirants admesos a les proves Teòriques descrites com a proves 1 a les bases del procés, el 13 de setembre de 2023 a les 9:00 h, a les oficines de la Companyia situades al Carrer Col·legi, núm. 38, […]

RESULTATS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA D’OPERARI/A D’ABASTAMENT

Resultats de les proves realitzades el dia 10 de juliol i convocatòria de les entrevistes personals:   TEÒRIC PRÀCTIC TOTAL *****031Y 9,50 9,50 19,00 *****553R 8,75 9,50 18,25 *****171X 8,30 9,00 17,30 *****459T 8,20 7,00 15,20 *****724T 7,15 7,00 14,15 *****237A 8,30 3,00 NO APTE *****260G 5,40 3,00 NO APTE *****400Y 5,05 2,00 NO APTE […]

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS/ES A LES PROVES DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Llista provisional d’aspirants admesos a les proves de selecció: *****452E *****405X *****255Y Aspirants admesos que no han acreditat la titulació requerida de llengua catalana i que, en cas d’arribar al final del procés sense haver presentat la documentació acreditativa, hauran de superar una prova específica: – Aspirants que no han acreditat els requisits per la […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 27 DE JUNY DE 2023

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS A LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI D’ABASTAMENT

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI D’ABASTAMENT: Llista definitiva d’aspirants admesos a les proves de selecció: ****721Z *****237A *****171X *****553R *****260G *****134C *****459T *****031Y *****400Y Aspirants admesos que no han acreditat la titulació requerida de llengua catalana i que, en cas d’arribar al final del procés sense haver presentat la documentació acreditativa, hauran de […]

CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Per proveir una plaça de TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Nivell C1 equivalent a CFGS o FPII Condicions de la plaça: Contracte laboral indefinit amb període de prova de 3 mesos. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu. […]

CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’UNA PLAÇA D’OPERARI/A D’ABASTAMENT

Per proveir una plaça d’operari/a d’abastament de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Condicions de la plaça: Contracte laboral indefinit amb 3 mesos de prova. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu. Categoria d’operari. Sou segons el vigent conveni col·lectiu, 23.109,82€ bruts anuals per al 2023. En el cas […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 25 DE MAIG DE 2023

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 12 D’ABRIL DE 2023

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 20 DE DESEMBRE DE 2022

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 3 D’AGOST DE 2022

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració Ordre Cognoms Nom NIF (4 DIGITS) 1 RODRÍGUEZ ÁLVAREZ ANTONIO 437K 2 […]

LLISTA DEFINITIVA DE LA BORSA DE TREBALL PER COBRIR PLACES EVENTUALS D’OPERARI PER AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

Resultats finals del procés de selecció. Els candidats que han estat admesos i han arribat al final del procés, han obtingut les següents puntuacions: COGNOMS NOM NIF (4 DIGITS) ENTREVISTA EXPERIENCIA TOTAL TORRES ORTEGA ASUNCIÓN 292R 5,00 5,00 10,000 (*) VIVES CARPIO ANTONIO 700B 3,75 5,00 8,750 (*) RODA RODRÍGUEZ SUSANA 051M 4,50 4,19 8,690 […]

LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS I CONVOCATÒRIA D’ENTREVISTES PER A LA BORSA DE TREBALL D’OPERARI, OPERARI CONDUCTOR 2A I CONDUCTOR PER AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA

PROVES DE SELECCIÓ PER A UNA BORSA DE TREBALL PER A PLACES D’OPERARI, OPERARI CONDUCTOR 2A, I CONDUCTOR PER AL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA: Llista d’aspirants admesos al procés de selecció per a les places d’operari, operari conductor 2a, i conductor de neteja viària. Els aspirants admesos  queden convocats pel dilluns 30/05/2022 en el següent […]