Avisos: La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia. COVID-19: Es recomanen els tràmits telemàtics a través de l’oficina virtual, per correu electrònic a companyia@aiguesvng.cat i per telèfon al 93 811 58 58 (de 14:30 a 8 del matí només urgències)

Ofertes tancades

LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS QUE HAN SUPERAT LES PROVES DE SELECCIÓ I CONVOCATÒRIA D’ENTREVISTES PERSONALS

Llista d’aspirants que han superat les proves i horari de convocatòria per a l’entrevista personal. 

L’entrevista es realitzarà el proper divendres 11 de juny a les oficines del Carrer Col.legi nº38 amb els següents horaris:

8:00 47638475R
8:20 52421031Y
8:40 52219727K
9:00 44198925D
9:40 47639412H
10:00 52424195L
10:20 52426437F
10:40 52427153X
11:00 53084861X
11:40 47638146V
12:00 52211042F
12:20 79290374J
12:40 43541138E
13:00 38444400S

 

Llista d’aspirants que no han superat les proves i queden exclosos del procès:

02400947T
43562090K
46777988J
47630233Q
47962667P
48001906D
48025423C
48027363M
50547088B
52423005W
X3206340W
X5628501X
X6928879Z
X7137129E

La setmana del 14 de juny es farà públic al tauler d’anuncis de la Companyia d’Aigües i en aquesta pàgina web els resultats definitius de les proves.

Vilanova i la Geltrú, 4 de juny de 2021

Marc de Arias Sanabra

Director-Gerent.