Avisos: 23-5-23. NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL Entrada en vigor de les mesures d’excepcionalitat per sequera

Notícies

OFERTA DE TREBALL – CONVOCATÒRIA INTERNA DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ENCARREGAT D’ABASTAMENT

BASES DE CONVOCATÒRIA INTERNA DE SELECCIÓ DE PERSONAL  Per proveir una plaça de tècnic encarregat d’abastament de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. 1) Condicions de la plaça: Contracte Jornada laboral segons el vigent conveni col·lectiu. Categoria d’oficial d’obres i instal·lacions. Sou segons el vigent conveni col·lectiu. En el cas que existeixi més […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 6 DE NOVEMBRE DE 2023

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

RESULTATS FINALS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES. Resultats finals de les proves de selecció: NIF PROVA (20) CURS ESP O EXP GIS SIG (1,5) CURS O EXP. BBDD POSTGIS (1,5) EXP. RECURS PREV (0,5) EXP.  OBRA  (0,5) RE DAC CIÓ DE PRO JEC TES (1,5) SW […]

RESULTATS I CONVOCATÒRIA DE LES ENTREVISTES PER A LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Resultats de les proves d’aptitud teòrica sobre el nivell de coneixements realitzades el dia 13 de setembre i convocatòria de les entrevistes personals:   RESULTAT PROVA TEÒRICA *****452E 10,50 *****405X 10,00 *****255Y NO PRESENTAT Els aspirants APTES queden convocats a les entrevistes personals el dia 25 de setembre que es realitzaran d’acord amb el següent […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 4 D’AGOST DE 2023

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

RESULTAT FINAL DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI D’ABASTAMENT

Resultats finals de les proves de selecció: NIF MÈRITS PROVA 1 PROVA 2 ENTREVISTA (10) TOTAL *****459T 2,8 8,2 7 9 27 *****724T   7,15 7 NP NO APTE *****171X 0 8,3 9 6 23,3 *****031Y 3,6 9,5 9,5 8 30,6 *****553R 2,4 8,75 9,5 6 26,65 Per la cobertura de la plaça es proposarà […]

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS/ES A LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Llista definitiva d’aspirants admesos a les proves de selecció: *****452E *****405X *****255Y Es convoca a tots els aspirants admesos a les proves Teòriques descrites com a proves 1 a les bases del procés, el 13 de setembre de 2023 a les 9:00 h, a les oficines de la Companyia situades al Carrer Col·legi, núm. 38, […]

RESULTATS DE LES PROVES DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA D’OPERARI/A D’ABASTAMENT

Resultats de les proves realitzades el dia 10 de juliol i convocatòria de les entrevistes personals:   TEÒRIC PRÀCTIC TOTAL *****031Y 9,50 9,50 19,00 *****553R 8,75 9,50 18,25 *****171X 8,30 9,00 17,30 *****459T 8,20 7,00 15,20 *****724T 7,15 7,00 14,15 *****237A 8,30 3,00 NO APTE *****260G 5,40 3,00 NO APTE *****400Y 5,05 2,00 NO APTE […]

LLISTA PROVISIONAL D’ASPIRANTS ADMESOS/ES A LES PROVES DE SELECCIÓ PER A UNA PLAÇA DE TÈCNIC ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Llista provisional d’aspirants admesos a les proves de selecció: *****452E *****405X *****255Y Aspirants admesos que no han acreditat la titulació requerida de llengua catalana i que, en cas d’arribar al final del procés sense haver presentat la documentació acreditativa, hauran de superar una prova específica: – Aspirants que no han acreditat els requisits per la […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 27 DE JUNY DE 2023

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

LLISTA DEFINITIVA D’ADMESOS I EXCLOSOS A LES PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI D’ABASTAMENT

PROVES DE SELECCIÓ PER UNA PLAÇA D’OPERARI D’ABASTAMENT: Llista definitiva d’aspirants admesos a les proves de selecció: ****721Z *****237A *****171X *****553R *****260G *****134C *****459T *****031Y *****400Y Aspirants admesos que no han acreditat la titulació requerida de llengua catalana i que, en cas d’arribar al final del procés sense haver presentat la documentació acreditativa, hauran de […]

CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES

Per proveir una plaça de TÈCNIC/A ESPECIALISTA EN GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ I OBRES de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Nivell C1 equivalent a CFGS o FPII Condicions de la plaça: Contracte laboral indefinit amb període de prova de 3 mesos. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu. […]

CONVOCATÒRIA PÚBLICA D’UNA PLAÇA D’OPERARI/A D’ABASTAMENT

Per proveir una plaça d’operari/a d’abastament de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú. Condicions de la plaça: Contracte laboral indefinit amb 3 mesos de prova. Jornada laboral de 35 hores setmanals, segons el vigent conveni col·lectiu. Categoria d’operari. Sou segons el vigent conveni col·lectiu, 23.109,82€ bruts anuals per al 2023. En el cas […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 25 DE MAIG DE 2023

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

23-5-23. NOVES MESURES EXTRAORDINÀRIES I URGENTS PER AFRONTAR LA SITUACIÓ DE SEQUERA EXCEPCIONAL

Des del dia 23 de maig del 2023 entra en vigor la Llei 9/2023 de mesures extraordinàries i urgents per a a frontar la situació de sequera excepcional de Catalunya.  Les principals novetats del pla són les següents: Primera. Modificació del Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera   FASE D’EXCEPCIONALITAT, on ens […]

BAN Municipal amb motiu de la situació d’excepcionalitat per sequera

L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demana que es faci un ús responsable de l’aigua per intensificar l’estalvi i poder garantir el subministrament d’aigua. És per aquest motiu que s’emet el conseqüent BAN municipal que es pot consultar aquí

FASE 2 del Projecte de portada d’aigua potable al Prat de Vilanova

La Companyia d’Aigües inicia les obres de la canonada de transport d’aigua potable al Prat de Vilanova En les properes dates, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Companyia d’Aigües, iniciarà les obres per la portada d’aigua al barri del Prat de Vilanova.  Aquesta és la 2a fase del projecte, que consta d’un total de 4 fases, per tal de […]

ACTUALITZACIÓ DE LA LLISTA DE VALORACIONS DE LA BORSA DE TREBALL D’OPERARIS DEL SERVEI DE NETEJA VIÀRIA A DATA 12 D’ABRIL DE 2023

La llista ha estat actualitzada afegint a la puntuació inicial la valoració feta pels tècnics corresponents de cada un dels treballadors que han estat contractats i que han finalitzat el contracte. La resta de treballadors mantenen la puntuació inicial fins a nova valoració * Aquest llistat,  a diferència dels anteriors, inclou els treballadors que estan […]

Entrada en vigor de les mesures d’excepcionalitat per sequera

El Govern de la Generalitat ha avaluat la situació de la sequera a Catalunya, després d’una nova reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera (integrada pels departaments de Presidència, Acció Climàtica, Interior, Empresa i Treball i Salut) i de constatar que continua el descens de les reserves, després de 25 mesos sense pluges abundants a […]

Obres de millora de la xarxa al Barri de Santa Maria

    L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de la Companyia d’Aigües, en tant a mitjà pròpi, està executant les obres contingudes al projecte denominat SECTOR 5 MODIFICAT 2 DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL BARRI DE SANTA MARIA P-232.2.  L’objectiu de les obres és la renovació integral de […]