Notícies

Aprovació inicial del projecte de renovació de xarxa d’abastament del nucli Anselm Clavé.

El Consell d’Administració de la Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú, Societat Anònima Municipal, en sessió celebrada el dia 12 de juliol de 2017, va prendre el següents acords: Primer.- S’acorda aprovar inicialment el projecte de renovació de xarxes d’abastament d’aigua del Nucli Anselm Clavé, per import de 307.320,95 euros, sense incloure l’IVA i […]

Les tovalloletes humides, causa de molts dels problemes al clavegueram

L´ús cada vegada més extés de les tovalloletes humides, provoca la major part dels problemes a les xarxes de clavegueram. Això és així perquè molta gent, les llença al vàter com si es tractés de paper higiènic. En el vídeo que va emetre TV3, es fa evident que el llençar aquestes tovalloletes al WC, no […]

L’Ajuntament de VNG disposa d’un protocol per evitar tallar el subministrament d’aigua a persones en situació de vulnerabilitat

L’Administració contempla en les seves ordenances fiscals tarifes socials i ecològiques, amb reduccions del 25% de la quota

La Companyia d’Aigües de Vilanova i la Geltrú alerta d’un possible frau d’empreses que es fan passar per la Companyia.

Unes empreses, que es fan passar per la companyia vilanovina, demanen dades personals als abonats amb el pretext de fer un anàlisi d’aigua a la seva llar i vendre’ls una instal·lació de tractament d’aigües.